Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Różnice między faktoringiem a kredytem bankowym

12 maja 2023 Różnice między faktoringiem a kredytem

Faktoring oraz kredyt bankowy to dwie popularne, ale odmienne metody finansowania działalności biznesowej.

Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem bankowym?

Faktoring i kredyt bankowy to popularne sposoby finansowania działalności biznesowej. I faktoring, i kredyt bankowy to takie rozwiązania, które mogą pomóc przedsiębiorcom pozyskać kapitał niezbędny do prowadzenia i rozwijania działalności biznesowej. Zazwyczaj oba te rozwiązania są opisywane oddzielnie; zastanówmy się zatem, jakie są między nimi różnice. Do dzieła!

Faktoring – co to takiego jest?

W ramach faktoringu (interesujące oferty można znaleźć np. na https://pragmago.pl/) przedsiębiorca może sprzedać instytucji finansowej (firmę, która zajmuje się tego typu usługami, nazywamy faktorem) swoje nieuregulowane faktury. W zamian za przekazane przez klienta faktury faktor wypłaca firmie zaliczkę; praktyką jest wypłata środków w wysokości ok. 80% wartości danej faktury.

Po tym, jak dłużnik opłaci swoje zobowiązanie, faktor wypłaca swojemu klientowi resztę należności… rzecz jasna, jest ona pomniejszona o opłaty w postaci prowizji oraz opłat za obsługę.

Jeśli chodzi o korzyści płynące ze stosowania faktoringu przez przedsiębiorcę, to zalicza się do nich między innymi możliwość pozyskania kapitału na pokrycie bieżących wydatków; to bardzo ważna zaleta, ponieważ dzięki faktoringowi przedsiębiorca może szybko zdobyć środki pieniężne, nawet jeśli jego faktury sprzedażowe pozostają nieopłacone.

Kredyt bankowy w działalności biznesowej

Innym popularnym sposobem na finansowanie działalności biznesowej jest kredyt bankowy. W jego ramach bank udziela firmie-kredytobiorcy środków finansowych na określony cel. Możliwości są tu znacznie szersze w porównaniu z faktoringiem, ponieważ – oprócz kredytu na rachunku bieżącym – dostępne są również takie rozwiązania jak na przykład kredyt inwestycyjny, który umożliwia finansowanie ambitnych, długoterminowych przedsięwzięć.

Pozyskiwanie kredytu bankowego polega na tym, że przedsiębiorca składa wniosek o kredyt, następnie zaś bank dokonuje oceny zdolności kredytowej (proces ten jest określany jako tzw. credit scoring). Jeśli zostanie podjęta pozytywna decyzja, bank pożyczy środki, które firma będzie musiała spłacić w określonym czasie (wraz z doliczonymi odsetkami).

Kredyt bankowy vs. faktoring – czym różnią się oba te rozwiązania?

Jeśli chodzi o faktoring kredyt bankowy, to obie te formy finansowania działalności biznesowej łączy właściwie tylko jedno – pozwalają one na utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku. Poza tym, różni je właściwie wszystko.

Podczas gdy środki z kredytu pozwolą np. na sfinansowanie zakupu nieruchomości biznesowej czy odnowienie parku maszynowego, faktoring to raczej rozwiązanie stosowane w sytuacjach awaryjnych, tzn. wtedy, gdy przedsiębiorca pilnie potrzebuje gotówki na opłacenie wynagrodzeń, rachunków czy składek ZUS itp.

Z drugiej strony faktoring jest zazwyczaj znacznie prostszy w porównaniu ze standardowym kredytem bankowym. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż firmy faktoringowe nie wymagają tak dużego zestawu dokumentów.

Kredyt bankowy i faktoring. Podsumowanie

Faktoring oraz kredyt bankowy to różne sposoby finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Różni je wiele, w tym np. sytuacje, w których można skorzystać z faktoringu lub kredytu. Spójrzmy na to jednak z innej strony – oba rozwiązania oferują przedsiębiorcom kapitał, który pozwoli na utrzymanie (faktoring) lub rozwój (kredyt) przedsiębiorstwa, niezależnie od branży prowadzonego biznesu.

Redakcja beading.com.pl

Zespół redakcyjny w "Beading" składa się z osób, które pasjonują się dostarczaniem praktycznych wskazówek i inspiracji w różnych dziedzinach życia codziennego. Dzięki różnorodnym kompetencjom w zakresie domu, finansów, stylu życia, mody i urody, każdy członek zespołu wnosi własną, unikalną perspektywę na platformę.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Różnice między faktoringiem a kredytem
MAN FS

Tarcza antykryzysowa

3 września 2020

Jesteś zainteresowany reklamą?